اشــعار

NotificationMadame, Mademoiselle, Monsieur {{documentData.name}} {{documentData.name2}} السيد، السيدة، الآنسة
N° d'inscription : {{documentData.documentNo}}رقم التسجيل Mot de passe : {{documentData.password}}الرقم السري
Date de naissance : {{documentData.birthdate}} تاريخ الميلاد Lieu de naissance : {{documentData.paysNaissName}}مكان الميلاد
Fils (fille) de : {{documentData.fatherName}}ابن (ة) Et de : {{documentData.motherName}} {{documentData.motherLastName}}و
Pays de résidence : {{documentData.paysResidence}}بلد الإقامة
Date d'inscription : {{documentData.created}}تاريخ التسجيل

Vous êtes invité à garder soigneusement cette notification ainsi que le numéro d’inscription et le mot de passe.

ندعوكم للاحتفاظ بهذا الاشعار، رقم التسجيل و الرقم السري

{{documentData.privateKey}}

ملاحظة هامة